VZN 3/2004 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2004 o menších obecných službách organizovaných mestom v rámci podpory udržiavania pracovných návykov uchádzačov o zamestnanie mesta Spišská Belá

Názov prílohy Odkaz
VZN 3-2004 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X