Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 557

VZN 3/2004 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2004 o menších obecných službách organizovaných mestom v rámci podpory udržiavania pracovných návykov uchádzačov o zamestnanie mesta Spišská Belá

Názov prílohy Odkaz
VZN 3-2004 Stiahnuť
Tags: 2004
Najnovšie články