Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 524

VZN 1/2004 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 1/2004 zo dňa 29. 1.2004 o určení školských obvodov

Názov prílohy Odkaz
VZN 1-2004 Stiahnuť
Tags: 2004
Najnovšie články