VZN 1/2004 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 1/2004 zo dňa 29. 1.2004 o určení školských obvodov

Názov prílohy Odkaz
VZN 1-2004 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X