VZN 8/2004 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2004 zo dňa 29.9.2004 o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Názov prílohy Odkaz
VZN 8-2004 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X