Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 564

VZN 4/2004 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2004 zo dňa 11.3.2004 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia –  zrušené uznesením MsZ č. 151/2007 z 29.11.2007(prijatím VZN č. 5/2007)

Názov prílohy Odkaz
VZN 4-2004 Stiahnuť
Tags: 2004
Najnovšie články