Zasadnutia MsZ
Počet zobrazení 1K

zo zasadnutia MsZ 31.3.2022

Program
pozvanie na MsZ 31 3 Stiahnúť
Uznesenia
uznesenia 31 03 Stiahnúť
Zápisnica
Zápisnica MsZ 31 3 2022 Stiahnúť
Účasť poslancov
Účasť poslancov Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej na rokovaniach v Stiahnúť
Materiály
knižnica 2021 vyh Stiahnúť
Komunitné centrum Záverečna správa 9-12.2021 Stiahnúť
RTIC-Sprava-o-cinnosti-za-r.-2021 Stiahnúť
správa o činnosti DC 2021 Stiahnúť
upr. Správa z činnosti KPSM 2021 Stiahnúť
Zmluva VB MŠK Stiahnúť
Zmluva o správe a prevádzke nabíjacej stanice návrh-8.3_1 Koščo Stiahnúť
Komentár k lesom 2021 MsZ Stiahnúť
Komentár k lesom 2022 - plán Stiahnúť
Plán 2022 - plnenie 2021 Stiahnúť
Ťažbová, pestovná činnosť - MsZ Stiahnúť
K prílohe Stiahnúť
Príloha č.1 Stiahnúť
Správa o činnosti 2021 Stiahnúť
Správa-o-činnosti-ZOS-za-rok-2021-Prezentácia-programu-Microsoft-PowerPoint Stiahnúť
Správa MsZ - Mierová ulica I. etapa Stiahnúť
Fudaly Matúš Stiahnúť
správa o činnosti 2020 - sportoviska Stiahnúť
VZN 1 2022 Stiahnúť
RO č 2_2022 MsZ up Stiahnúť
rezervný fond príloha č. 1 Stiahnúť
Správa MsZ - Mierová ulica I. etapa Stiahnúť
Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2022 Stiahnúť
Kópia - statistika-2020Automaticky-obnovene Stiahnúť
správne dotácie - komisia_2022 Stiahnúť


Tags: Zasadnutia MsZ

Najčítanejšie články

Najnovšie články