Zasadnutia MsZ
Počet zobrazení 802

Zo zasadnutia 25.4.2019

Program
pozvanie na rokovanie MsZ Stiahnúť
Uznesenia
Uznesaenia zo zasad. 25.4.2019 Stiahnúť
Zápisnica
zápisnica zo zasadnutia MsZ 25 4 2019 Stiahnúť
Materiály
1Záverečný-účet-mesta-2018 Stiahnúť
2Výročná-správa-2018 Stiahnúť
3Príjmy-2018 Stiahnúť
4Výdavky-2018 Stiahnúť
5Výdavky-2018-bez-RO Stiahnúť
6Programový-rozpočet2018 Stiahnúť
Navrh_VZN - Príloha_schémy Stiahnúť
Navrh_VZN - Príloha_záv.časť_ÚPN Stiahnúť
Všeobecne-záväzné-nariadenie-č.-5-2019 Stiahnúť
Všetko_ZaD_č.3 Stiahnúť
Vyhodnotenie neakceptovaných pripomienok - pre MZ Stiahnúť
Plán investičných akcií na roky 2019-2020 (final)-1 Stiahnúť
Správa MsZ - ZŠ Petzvala 2018 Stiahnúť
Stanovisko k záv. účtu 18 Stiahnúť
stanovisko k územnému plánu Stiahnúť
7Audít2018 Stiahnúť
rezervný fond Stiahnúť
rozpočtové opatrenie 2-2019up1 Stiahnúť


Tags: Zasadnutia MsZ

Najčítanejšie články

Najnovšie články