Zasadnutia MsZ
Počet zobrazení 666

zo zasadnutia 28.2.2019

Program
pozvanie 28.2.2019 - a Stiahnúť
Uznesenia
Uznesenia MsZ 28. 2.2019 Stiahnúť
Zápisnica
zápisnica z MsZ 28. 2 .2019 Stiahnúť
Účasť poslancov
Účasť poslancov Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej na rokovaniach v Stiahnúť
Materiály
VZN jednorazová dávka Stiahnúť
vyhodnotenie KPSS (automaticky uložené) Stiahnúť
VZN SPO Stiahnúť
VZN SS Stiahnúť
správa o činnosti r.2018-1 Stiahnúť
Vyhodnotenie Mestská knižnica Stiahnúť
Správa o činnosti 2018- MsP Stiahnúť
VZN 4_2019 Stiahnúť
_Správa o činnosti 2018 Stiahnúť
dotácie - do MsZ 2019 Stiahnúť
Správa o činnosti za r. 2018 RTIC Stiahnúť
SKM_754e19012913530 Stiahnúť
náučný turistický chodník chotárom Spišskej Belej-compressed Stiahnúť
Matfiaková Strážky Stiahnúť
HG Data 1 Stiahnúť
HG Data Stiahnúť
Rokovací poriadok komisie Stiahnúť


Tags: Zasadnutia MsZ

Najčítanejšie články

Najnovšie články