Podujatia v meste

Zmeny v udeľovaní ocenení mesta

Poslanci mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej na svojom rokovaní dňa 12.11.2015 schválili návrh dodatku č. 1 k štatútu mesta, ktorá predložil primátor…

Primátor mesta s poslancami ocenil hokejbalistov

Dňa 12. novembra 2015 na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej primátor mesta Štefan Bieľak za prítomnosti poslancov mestského zastupiteľstva ocenil…

Požehnanie nového kríža

V nedeľu 1. novembra 2015 (na Sviatok všetkých svätých) pri gréckokatolíckom kostole sv. Cyrila a Metóda v Spišskej Belej bol požehnaný nový…

Plenér amatérskych fotografov

Plenér amatérskych fotografov „Petzvalova fotografia 2015“ Dňa 12. septembra 2015 sa v Spišskej Belej uskutočnil už 5. ročník Plenéra amatérskych…

Nové workoutové ihrisko na Moskovskej ulici

Mesto Spišská Belá koncom októbra vybudovalo workoutové (vonkajšie posilňovacie) ihrisko v športovom areály na Moskovskej ulici.  Pôvodne toto ihrisko malo byť…

Aktuálne z Bel-ej…..

Aktuálne z Bel-ej….. Zamestnanie nezamestnaných Od 1. novembra Mesto Spišská Belá zamestná cez nový národný projekt „Šanca na zamestnanie“ na…

Podujatia v meste