Cesta pri OMV s novým asfaltovým “kobercom”

Tak aj to tu. Mestská cesta okolo OMV má od stredy 26. októbra 2016 nový asfaltový povrch. Po stavebnej úprave tejto križovatky, ktorú realizoval realizoval Mestský podnik Spišská Belá s.r.o., sa určitý čas čakalo na samotnú asfaltáciu tejto cesty (po odfrézovaní starého nerovného povrchu). Zlé počasie spôsobilo, že spoločnosť EUROVIA SK s.r.o. kvôli iným nedokončeným zákazkám nemohla skôr zrealizovať asfaltáciu tejto cesty. Na uvedenej križovatke sa ešte musí namaľovať vodorovné dopravné značenie s vyznačením jazdných pruhov a priechodu pre chodcov. Celú túto investičnú akciu financovalo mesto zo svojho rozpočtu a z daru Nadácie ČSOB vo výške 2000 EUR. Celkové náklady sú plánované na sumu 36 tis. EUR.

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X