VÝZVA – voľné miesta v Materskej škole od januára 2017

Mesto Spišská Belá od januára 2017 rozšíri kapacitu materskej školy o 2 nové triedy v priestoroch zrekonštruovanej budovy na Letnej ulici č. 5. Vznikne tak moderné elokované (vysunuté) pracovisko patriace pod Materskú školu na Mierovej ulici, v ktorom budú umiestnené 2 triedy:

Prvá trieda pre deti od 2 do 3 rokov

Druhá trieda pre deti od 3 do 6 rokov

Už teraz je možné podať si žiadosť o prijatie dieťaťa do týchto dvoch novootvorených tried na adrese: Materská škola, Mierová 1, 059 01 Spišská Belá – osobne (u riaditeľky školy) alebo poštou.

Viac informácii vám poskytne aj školský úrad v Spišskej Belej (Petzvalova 18) – Mgr. Edita Svocáková : tel. 052/4680505 alebo svocakova@spisskabela.sk.

Prednostne budú prijatí predškoláci a následne aj deti od 2 do 5 rokov, ktoré majú trvalý pobyt v Spišskej Belej. Vzhľadom na voľné (budúce) kapacity majú šancu byť prijaté aj deti z okolitých obcí či miest.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X