10. výročie vzniku závodu GGP v Poprade

Výrobný závod spoločnosti GGP Slovakia s.r.o. Poprad, ktorá sídli v priemyselnom parku v Poprade, dňa 20. októbra 2016 oslávil 10. výročie svojho založenia. Spoločnosť sa špecializuje na výrobu záhradnej techniky a patrí medzi jedného z najväčších výrobcov tejto techniky v Európe. Ročne vyprodukuje približne 0,8 mil. kusov kosačiek viac ako 650 rôznych modelov. Počas týchto osláv bola zároveň oficiálne uvedená do prevádzky nová lakovacia linka. Tá vytvorila zároveň priestor pre nové pracovné miesta v našom regióne. Dôležitý fakt, že firma s počtom priemerne 450 pracovníkov (mimo sezónu cca 300 a v sezóne cca 700 zamestnancov), je zároveň jedným z najväčších zamestnávateľov v našom regióne, vyzdvihol zároveň vo svojom príhovore počas týchto osláv aj Štefan Bieľak,  primátor Spišskej Belej a podpredseda Prešovského samosprávneho kraja: „Teší ma, že do regiónu pod Tatrami prichádzajú zamestnávatelia ako GGP, nakoľko na jednej strane prinášajú prácu pre ľudí, ale zároveň to prináša aj finančný efekt pre každé mesto, obec či kraj. Čím viac ľudí bude pracovať a teda zamestnávateľ bude z ich mzdy platiť daň štátu, tým viac dostanú aj mestá a obce, nakoľko štát tieto príjmy z dane platenej zamestnancami v plnej výške vracia do všetkých obcí, miest i samotného kraja (a to podľa počtu obyvateľov) – prerozdeľuje ich v podobe tzv. podielových daní. Takže tu je veľká motivácia podporovať zamestnanosť zo strany obcí, miest a samotného kraja.“ Poďakovanie teda patrí každému, kto sa pričinil o vytvorenie každého pracovného miesta.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X