Dočasná uzávierka cesty na Štefánikovej ulici

Z dôvodu zriadenia novej vodovodnej prípojky pre budovu materskej školy na Letnej ulici č. 5 je od piatku 21.10.2016 neplánovane dočasne uzavretá miestna komunikácia na Štefánikovej ulici (v oboch smeroch). Táto uzávierka bude trvať ešte počas pondelka 24.10., resp. max. utorka 25.10.2016. Uzávierka je neplánovaná, nakoľko pôvodná prípojka mala byť napojená na verejný vodovod na inom mieste (iný bod napojenia bez zásahu do cesty), ale iné umiestnenie iných inžinierskych sietí (až po výkope) spôsobili, že sa táto cesta musela dočasne uzavrieť. Uvedená prípojka sa realizuje formou pretláčania s minimálnym zásahom do cesty (pretlak bol zrealizovaný v sobotu 22.10.). Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť .

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X