Oprava cintorínskeho múra na starom cintoríne

Mesto Spišská Belá plánovalo v tomto roku opraviť vnútornú časť cintorínskeho múra na starom cintoríne v Spišskej Belej (v úseku od hlavnej brány po nový cintorín – starú márnicu). Avšak iné neplánované práce na cintoríne spôsobili, že oprava cintorínskeho múra sa síce pred niekoľkými dňami začala, avšak plánovaný úsek prác nebude tento rok zrealizovaný celý, a to z 2 dôvodov: z časového a finančného.

Inými prácami bolo neplánovaná rekonštrukcia zadného schodiska domu smútku, ktoré bolo v havarijnom stave a dnes je na ňom nová dlažba, zábradlie a asfaltová úprava okolia schodiska.  Rovnako to bola aj oprava zadnej časti hrobky Dr. Michala Greisigera. A preto oprava časti múra, ktorá sa mala zrealizovať tento rok, sa presunie do budúceho roka. Zároveň sa budúci rok uvažuje s opravou múra, ktorý tvorí zadnú stenu (medzi starým a novým cintorínom), t.j. miesta, kde sú uložené urny (tzv. urnový háj), nakoľko z tohto múra podá poškodená omietka na tieto urnové miesta.

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X