Orez stromov na cintoríne v Strážkach

Mestský úrad v Spišskej Belej ako správca aj cintorína v mestskej časti Strážky bol v poslednej dobe viackrát žiadaný o výrub, resp. orez stromov na tomto cintoríne. Pri silnom vetre padajú na hroby suché časti konárov a v jesennom čase zase lístie z týchto stromov. Avšak to nie sú dôvody na samotný výrub stromu. Mesto vykonalo 19. októbra 2016 odbornú obhliadku stromov na tomto cintoríne s konštatovaním, že žiaden zo stromov nie je v stave nutného výrubu (ktorý sa realizuje práve v tomto mimovegetačnom období). Po tejto obhliadke bolo konštatované, že na jar budúceho roka mesto vykoná zdravotný orez týchto stromov (na náklady mesta) tak, že niektoré suché koncové časti konárov sa orežú a koruny týchto stromov sa preriedia. Avšak tento orez sa bude musieť vykonať špeciálnym spôsobom (použitím závesných lán), nakoľko k niektorým stromom nie je možné fyzicky dostať vysokozdvižnú plošinu. Preto takýto orez bude potrebné zabezpečiť prostredníctvom externej firmy (nie vo vlastnej réžii). Zároveň takýto orez sa odporúča vykonať na začiatku vegetačného obdobia, čiže najskôr na jar budúceho roka.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X