Podujatia v meste

Aktuálne z Bel-ej…..

Aktuálne z Bel-ej….. Zamestnanie nezamestnaných Od 1. novembra Mesto Spišská Belá zamestná cez nový národný projekt „Šanca na zamestnanie“ na…

Pôvabná jeseň v kaštieli v Strážkach

Počas tohto víkendu (24.-25.10.2015) sa dalo zažiť v anglickom parku kaštieľa v Strážkach úplne idylické jesenné počasie, čoho dôkazom sú…

Výzva – Cena mesta a Cena primátora mesta

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej a Primátor mesta Spišská Belá vyzývajú obyvateľov mesta i širokú verejnosť na predkladanie návrhov na udelenie…

Mobilné dopravné ihrisko v našom meste

Detské dopravné ihrisko (DDI) a dopravná výchova sú jedným z nástrojov na znižovanie dopravnej nehodovosti formou prevencie pre deti a…