Spišskobelianski poľovníci po roku opätovne bilancovali

V sobotu 3. marca 2018 sa uskutočnila Výročná členská schôdza Mestského poľovníckeho spolku Poľana Spišská Belá (ďalej len „MPS“) v Motoreste Goral za účasti 38 zo 43 členov spolku.

Rokovanie otvoril a viedol predsedu združenia Peter Firek. Následne ho doplnil Vladimír Klein, hospodár MPS a ďalší členovia výboru MPS. Prítomní členovia prerokoval správu o činnosti a správu o hospodárení združenia za rok 2017 a schválili plán činnosti a rozpočet združenia na rok 2018.

Do diskusie sa zapojil aj prítomný primátor mesta Štefan Bieľak, ktorý poľovníkom poďakoval za ich celoročnú činnosť (najmä za ochranu lesa a zveri) a za zapájanie sa do mestských aktivít ako sú Dni mesta alebo príprava vlastnej akcie Svätohubertská slávnosť.  Primátor mesta sa dohodol s poľovníkmi na koordinácii činnosti a úprave vzájomných vzťahov medzi poľovníkmi a lesníkmi (Lesmi Mesta Spišská Belá). Diskutovalo sa o aj potrebe prijať zonáciu TANAP-u, čo by uľahčilo ich činnosť všetkým subjektom.

Na záver členovia spolku prijali 2 čakateľov za riadnych členov a tak sa spolok rozšíril na súčasných 45 členov.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X