Podujatia v meste

Bude raz tunel popod Tatry?

Bude raz tunel popod Tatry ? Aj o tejto téme sa hovorilo 10. novembra 2016 v Poprade na 15. Slovensko – poľskom…

Informačno-poradenské centrum pre fondy EÚ (EŠIF)

Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) Prešovský samosprávny kraj vytvoril k 1. októbru 2016 Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy…