SZĽH plánuje výstavbu multifunkčných hokejových hál v slovenských mestách

Slovenský zväz ľadového hokeja plánuje výstavbu multifunkčných hokejových hál. Preto zväz oslovil slovenské mestá (s počtom viac ako 5000 obyvateľov) s ponukou na spoluprácu pri výstavbe multifunkčných športových centier pre deti a mládež, ktorých súčasťou bude aj ľadová plocha. Takouto formou sa SZĽH snaží zlepšiť podmienky v mládežníckom športe, aby deti na prvom stupni základných škôl mali jednoduchší prístup k ľadu a korčuľovaniu. Ľadová plocha bude mať rozmery 40x20m. Podľa vyjadrenia SZĽH uvedenú halu vybuduje na svoje náklady (z rôznych zdrojov) a bude prevádzkovať samotný zväz a táto hala bude majetkom zväzu. Mesto si bude musieť však mesačne objednať 60 hodín (2 hodiny denne) na verejné korčuľovanie v tejto hale za úhradu, čím mesto takto bude mesačne prispievať na prevádzku tejto haly.

V prílohe tohto článku je uvedené samotné zdôvodnenie tohto zámeru (čo tým SZĽH sleduje) ako aj podmienky, ktorých splnenie musí zabezpečiť mesto ako partner tohto projektu.

O tejto výzve (ponuke) SZĽH rokovali aj poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej dňa 9.2.2017 a po dlhšej diskusii poslanci schválili zapojenie sa nášho mesta do tejto výzvy a odsúhlasili umiestnenie tejto hokejovej haly na Tatranskej ulici – vedľa súčasného hokejového ihriska (na mieste „sánkarského“ kopca) resp. v areáli bývalej kolkárni. Táto lokalita je blízko Základnej školy na Štefánikovej ulici, čo je jednou z podmienok zväzu. Alternatívne je možné uvažovať aj o lokalite pri novom futbalovom štadióne, vedľa plánovanej novej hokejbalovej haly. O žiadosti nášho mesta o zapojení sa do tohto projektu bude rozhodovať samotný SZĽH, ktorý si vyberie mestá, kde sa takéto haly vybudujú v najbližších rokoch (v roku 2017 by ich malo byť 10). Ak by naše mesto bolo úspešné, bola by to ďalšia príležitosť pre rozvoj mládežníckeho športu a najmä hokeja nielen v našom meste, ale aj pre celú spádovú oblasť.

Názov prílohy Odkaz
Projekt výstavby multifunkčných športových centier pre deti a mládež Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X