ZUŠ nadviazala na tradíciu belianskych “Hauskonzertov”

Dňa 29. januára, v zimné nedeľné popoludnie sa pod záštitou Základnej umeleckej školy uskutočnil v poradí už druhý Hauskonzert. Tento nezvyčajný formát koncertného stretnutia, nadväzuje na niekdajšiu tradíciu podomáckeho muzicírovania v meštianskych rodinách nášho mesta. Obnovená tradícia týchto stretnutí pokračovala v spomínané nedeľné popoludnie už druhým koncertom,  ktorý tento raz prichýlili “domáci páni” u seba doma na Farskom úrade evanjelickej a. v. cirkvi. Koncert otvorila a plnú sálu modlitebne privítala domáca pani, zborová farárka Eva Germanová. Jedinečnosť formátu tohto typu koncertného podujatia ponúka takmer nekonečnú dramaturgickú variabilitu. Kým minulý rok, na prvom hauskonzerte ZUŠ-ka stavila na program zostavený z interpretov malých komorných zoskupení, ktorých členovia sú zároveň aj príbuznými, program druhého Hauskonzertu mal tiež svoje špecifiká. Dramaturgiu pripravil a koncertom slovom sprevádzal p. uč. Michal Paľko. Publiku priblížil významné hudobné pamiatky Spiša, ktorých výber najmä protestantskej hudobnej tradície upravil pre tento koncert a zahral spolu s kolegami (Slávkou Kniesznerovou, Annamáriou Paľko, Zuzanou Pavličkovou a Dominikom Václavom). Poslucháči mali možnosť v troch rozsiahlejších hudobných setoch (suitách) počuť výber skladieb z Levočského Pestrého zborníka z druhej polovice 17. storočia ale i diela Samuela Marckfeldnera, významného spišského kantora prelomu 17. a 18. storočia. Na záver zaznel v regionálnej premiére Vivaldiho koncert F Dur – Búrka mora, z kolekcie talianskych skladieb objavených v archíve niekdajšieho “uhorského Oxfordu” – v piaristickom lýceu v Podolínci. Komorné vstupy hudobných spišských pamiatok boli vystriedané piatimi výstupmi žiakov ZUŠ (Šimona Suchého, Michala Štupáka, Bronislavy Gurkovej, Patrika Patakyho a Bibiany Mackovej), ktorí publiku priblížili pre porovnanie hudby domáceho teritória skladby svetovej literatúry obdobia renesancie a baroka. Poslucháči mali možnosť porovnať diela levočských autorov s J. P. Rameauom, či spišského protestantského kantora Marckfeldnera s lipským kantorom J.S. Bachom.

Hudobné dedičstvo Spiša je mimoriadne bohaté o čom svedčí fakt, že vybrať na koncert to najesenciálnejšie bol mimoriadny problém. Oblasť Spišskej Belej, Kežmarku, Ľubice či Starej Ľubovne predstavujú v slovenskom hudobnom dedičstve absolútny unikát a v európskom meradle zastáva Spiš významné miesto. Ostáva nám veriť, že plná sála modlitebne v spomínané nedeľné popoludnie sa zúčastnila akejsi prvej edície odkrývania týchto významných regionálnych pamiatok (Hudba Spiša I.) a že ešte v priebehu tohto roka sa podarí širšiemu publiku priblížiť skladby súvisiace napríklad s rodinou Petzvalovcov, ale i s Jozefom Maximiliánom a tak osláviť jeho 210. výročie narodenia (Hudba Spiša II).

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X