Podujatia v meste

Z Fondu na podporu umenia 6 000€ pre našu knižnicu

Mesto Spišská Belá sa uchádzalo v rámci programu Pamäťové inštitúcie – odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na…

Spišská Belá v Brücku a Ozarowe

Mesiac jún sa pre Spišskú Belú niesol okrem veľkolepých osláv Dní mesta Spišská Belá aj v duchu udržiavania našich dobrých vzťahov…