Do Zamaguria smeruje investícia za 3,4 mil. EUR

V rámci projektu „Modernizácia Pieninskych ciest“ sa opraví celkom 22 km ciest v Zamagurí, z toho 11,2 km na úseku Slovenská Ves – Spišská Stará Ves (cesta 2. triedy č. 542) a 10,8 km na úseku Stará Ľubovňa – Červený Kláštor (cesta 2. triedy č. 543).

Prešovský samosprávny kraj (PSK) v roku 2015 pripravil vyššie uvedený projekt na modernizáciu ciest 2. triedy v Zamagurí. Išlo o spoločný projekt Prešovského samosprávneho kraja a Malopoľského vojvodstva v Krakove a Nowotarskeho powiatu. Cieľom tohto projektu bolo získať financie z fondov EÚ v rámci programu Cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014-2020 Interreg V-A na modernizáciu ciest. Projekt bol v roku 2016 podaný v rámci 1. výzvy na predkladanie projektov cezhraničnej spolupráce v oblasti dopravy, avšak nebol úspešný. Opätovne ho PSK podal v rámci 2. výzvy začiatkom roka 2017 a pred niekoľkými dňami bol projekt schválený. Celkový rozpočet projektu je necelých 7 mil. EUR, pričom 3,4 mil. EUR príde na slovenskú stranu a druhá polovica na opravu ciest na poľskej strane. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % je hradené z rozpočtu PSK.

Ako uviedol Štefan Bieľak (poslanec PSK), „projekt je výsledkom niekoľkých spoločných, i keď veľmi náročných rokovaní, ktoré sme viedli s partnermi z Poľska ale nakoniec sme našli spoločnú dohodu“ a ako ďalej doplnil “v rámci cezhraničného programu v 2 výzvach sa podarilo PSK podať 5 projektov a všetky boli úspešné. Som rád, že sa nám podarilo presadiť to, že aspoň jeden z 5 projektov, je projekt týkajúci sa nášho regiónu“.

Realizácia tohto projektu sa predpokladá v roku 2018 (po uskutočnení verejného obstarávania, ktoré určí aj konečné náklady projektu). Realizátorom projektu bude Správa a údržba ciest PSK.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X