Zber objemného odpadu – už zajtra!

Pripomíname, že v našom meste budú počas piatka 20.10.2017 a soboty 21.10.2017 kvôli zberu objemnému odpadu pristavené veľkoobjemové kontajnery pre predmety z domácností, ktoré pre ich rozmery nie je možné umiestniť do odpadových nádob.

Veľkoobjemové kontajnery budú umiestnené na týchto miestach v meste:

 • ulica Družstevná – pri DREPAL-e
 • ulica Tatranská – pri bývalej kolkárni
 • pri Belianskych Kúpeľoch – parkovisko
 • ulica SNP (za bývalým liehovarom)
 • ulica Mierová (pri materskej škole)
 • ulica Letná (pod budovou AT TATRY)
 • ulica Slnečná (pri potravinách p. Gemzu)
 • ulica Krátka pri križovatke s ulicou Novou
 • ulica Osloboditeľov – Slnečná
 • IBV Webera – Kaltsteinova ul.
 • Strážky – za bývalou hasičskou zbrojnicou
 • Strážky – pri trafostanici na Popradskej ul.
 • Strážky – ulica Nad kaštieľom

Dôsledne žiadame obyvateľov, aby tzv. zelený odpad (konáre, kríky…) neukladali do veľkoobjemových kontajnerov, ale aby ho uložili vedľa nich. Umožní sa tak ďalšie zhodnotenie tohto odpadu. Do objemových kontajnerov nepatrí bežný domový odpad a tieto kontajnery nie sú určené pre podnikateľov na zbavenie sa odpadu zo svojej podnikateľskej činnosti!

Nebezpečný odpad žiadame nevkladať do pristavených kontajnerov!

Objemného odpadu je možné sa zbavovať celoročne v priestoroch zberného dvora na Továrenskej 30 v Spišskej Belej http://msp.spisskabela.sk/zberny-dvor/

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X