Hrobové miesta na miestnom cintoríne

Mesto Spišská Belá upozorňuje všetkých príbuzných (pozostalých), ktorých zomrelí majú zanedbané hroby, resp. ide o hroby bez označenia (meno, priezvisko, dátum narodenia a úmrtia) alebo hroby bez zaplatenia nájomného, aby si ďalšie užívanie hrobových miest vysporiadali u správcu cintorína. V prípade nezáujmu sa tieto hrobové miesta zrušia a pridelia iným záujemcom. Bližšie informácie Vám poskytne správca cintorína Ľubomír Pavlarčík – tel: 0905 575 800.

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X