Podujatia v meste

Spišská Belá má nové logo na tričko

V polovici februára 2016 vyhlásil primátor mesta Štefan Bieľak súťaž o návrh loga na oficiálne tričká mesta Spišská Belá, ktorá trvala…

12. ročník Belianskeho škovránka

V sobotu 4. júna 2016 sa uskutočnil od 13.00 hod. na pódiu sa 12. ročník Belianskeho škovránka – prezentácie materských…

Mestské firemné športové hry 2016

Aj tohtoročné oslavy Dní mesta Spišská Belá sme odštartovali v športovom duchu a to Mestskými športovými firemnými hrami, ktoré sa konali už…

Rekonštrukcia chodníkov v Spišskej Belej

Keďže sa viacerí pýtajú na komplexnú rekonštrukciu, či opravu niektorých chodníkov v Spišskej Belej, vedenie mesta poskytlo nasledovné informácie: Rekonštrukcia chodníka…

Podujatia v meste