Stretnutie podnikateľov pôsobiacich v Spišskej Belej

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

8. februára sa v reštaurácii Belanské kúpele na podnet primátora mesta stretlo asi 50 podnikateľov, medzi ktorými boli živnostníci, ako aj zástupcovia malých, či veľkých firiem, ktoré majú sídlo v Spišskej Belej alebo tu vykonávajú svoju činnosť. Cieľom tohto stretnutia bolo stretnúť sa, lepšie sa poznať, čo následne umožní viac spolu komunikovať a vzájomne si pomáhať a spolupracovať.

Základom dlhodobého rozvoja každého mesta, územia (regiónu) je regionálna a lokálna (miestna) ekonomika, ktorú tvoria najmä malí a strední podnikatelia. A práve tu zohráva dôležitú úlohu aj vzájomná komunikácia a podpora nielen medzi mestom a podnikateľmi, ale aj medzi podnikateľmi navzájom.  Podľa vyjadrenia primátora mesta: „ak sa darí vám (podnikateľom), darí sa aj nám ! (mestu a jeho obyvateľom)“. Zdôraznené bolo aj to, že plány mesta ovplyvňujú plány podnikateľov a ich podnikanie a platí to aj opačne, preto je potrebné ich poznať, a to bude vtedy, ak o nich budeme spolu hovoriť.

Primátor mesta odprezentoval niektoré pripravované projekty mesta, ale aj projekty, do ktorých je možné, aby sa zapojili práve podnikatelia (napr. výstavba multifunkčného voľnočasového centra, či vybudovanie oddychového areálu na štrkovisku v Strážkach).

V mene mesta primátor poďakoval prítomným podnikateľom za to, že vôbec podnikajú; za to, že dávajú našim ľuďom prácu, za to, že vytvárajú hodnoty a napĺňajú štátny rozpočet, i za to, že podporujú (sponzorujú) školy, spolky a združenia v našom meste a tiež za to, že pomáhajú ľuďom v núdzi a teda podporujú naše mesto.

Následne stretnutie pokračovalo spoločenským posedením, počas ktorého prítomní podnikatelia medzi sebou diskutovali o rôznych témach.  Bolo to síce prvé stretnutie takéhoto formátu, ale snahou mesta je do budúcna aspoň raz ročne (ideálne na začiatku roka) robiť takéto stretnutia a spojiť ich aj s určitou formou diskusie.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X