On-line vzdelávanie o triedení odpadu – jarné kolo

Ako už absolventi jesenného cyklu “Testu ekologickej inteligencie” zistili – tento projekt je určený pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť, ako sa správať k životnému prostrediu. On-line vzdelávanie v jarných farbách je umiestnené opäť na stránke www.triedime.sk 

Jarné kolo prinesie trinásť epizód o tom, ako netvoriť odpad, o skládkovaní, recyklácii a triedení odpadu. Na konci každej epizódy je krátky test na preverenie nadobudnutých znalostí. Účelom je v rámci reklamnej a propagačnej kampane zvýšiť u širokej verejnosti povedomie o triedení odpadu, recyklácii a ochrane životného prostredia. Test je určený všetkým – malým, veľkým… Ale najmä tým, ktorí sa chcú dozvedieť viac o správnom triedení odpadu. Každý týždeň sa budú žrebovať spomedzi všetkých zapojených účastníkov traja, ktorí dostanú populárny Fidget Spinner. Po skončení jarného kola dostane každý úspešný absolvent certifikát a budú vyžrebovaní traja budúci vlastníci atraktívnych cien: tabletu Lenovo, Fitness hodiniek a slúchadiel.

On-line vzdelávanie bolo spustené 12. februára a končí 15. mája 2018. Zapojiť sa do vzdelávania a súťaže je možné kedykoľvek počas trvania vzdelávacieho programu. Výhercovia budú zverejnení 18. mája 2018 po 14:00 hod.

Do súťaže sa účastník prihlási jednoduchou on-line registráciou vyplnením krátkeho formulára. Každý pondelok počas 13 týždňov bude zverejnená téma, ktorú si účastníci naštudujú a následne zodpovedajú otázky, ktoré s danou témou súvisia. Hracie týždne/epizódy budú odkrývané postupne. Priebeh je skutočne časovo nenáročný a zaujímavý pre rôzne vekové kategórie. Do vzdelávania je zároveň možné sa zapojiť kedykoľvek v priebehu jeho trvania. Pokiaľ sa účastník zapojí neskôr, má možnosť naštudovať si materiály a zodpovedať otázky všetkých predchádzajúcich epizód. Jednotlivé epizódy však musia byť vyplnené v poradí, v akom boli zverejnené. Za každú správne zodpovedanú súťažnú otázku bude súťažiacemu pripočítaný 1 hrací bod. Každému, kto prejde všetkých 13 epizód a správne zodpovie aspoň na 60 % otázok, bude vygenerovaný certifikát potvrdzujúci úspešné absolvovanie on-line vzdelávania. Všetky študijné materiály budú spolu so správnymi odpoveďami opäť zverejnené až na konci jarného cyklu, po dokončení všetkých hracích týždňov/epizód. Všetci výhercovia – vyžrebovaní súťažiaci – budú okrem vecných cien odmenení aj edukačnými pomôckami o triedení odpadu.

Môže Vás zaujímať...