Miss bábika 2018

Vo štvrtok 15. februára sa v bývalej kinosále mestského úradu uskutočnila súťaž Miss bábika.
Názov tejto súťaže by mohol napovedať, že ide o súťaž krásy, no nie je tomu tak. Súťažilo sa v speve. Deti z najstaršieho oddelenia materských škôl a 1. a 2. ročníka základných škôl spievali svojim bábikám uspávanky a ľudové piesne. Deti svoju úlohu zvládli dokonale, ich bábikám už v polovici uspávanky začali klipkať oči a pri posledných tónoch všetky tvrdo spali.
Našťastie nezaspala porota, zložená z učiteľov Základnej umeleckej školy Spišská Belá: Bc. Aleny Zreľakovej, Mgr. Kláry Petijovej a p. Petra Strelu. Hodnotili výber piesne, intonáciu, hlasové dispozície detí a zaobchádzanie s bábikou pri uspávaní.
Z 28 detí, ktoré boli nielen zo Spišskej Belej, ale aj z Lendaku, Slovenskej Vsi a Toporca sa tieto umiestnili na prvých miestach:
Prvá kategória (deti z najstaršieho oddelenia MŠ)

1. miesto: Katarína Majerčáková (MŠ Lendak)
2. miesto: Tatiana Ferencková (MŠ Mierová 1, Spišská Belá)
3. miesto: Natália Bekešová (MŠ Lendak)

Druhá kategória (žiaci 1. ročníka ZŠ)

1. miesto: Sabína Halčinová (ZŠ J. M. Petzvala Spišská Belá)
2. miesto: Sára Neupauerová (ZŠ Lendak)
3. miesto: Sofia Chovaňáková (ZŠ M. R. Štefánika Spišská Belá)

Tretia kategória (žiaci 2. ročníka ZŠ)

1. miesto: Eva Ferenčáková (ZŠ J. M. Petzvala Spišská Belá)
2. miesto: Klára Neupauerová (ZŠ Lendak)
3. miesto: Zuzana Halčinová (ZŠ M. R. Štefánika Spišská Belá)

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X