Author: Marta Grivalská

Festival netradičných športov

Festival netradičných športov v nedeľu 18.8. v kaštieli v Strážkach navštívilo viac ako 200 ľudí z blízkeho i širokého okolia. Festival organizovalo občianske združenie Expression o. z. v rámci projektu Fajn Life. Pre návštevníkov bolo pripravených viac než 25 druhov...

Lístky do Bachledky sa rozdali za rekordné 2,5 hodiny!

V stredu 17. júla 2019 od 12:00 pracovníčky Regionálneho turistického a informačného centra (RTIC) distribuovali aj tento rok podľa vopred určených pravidiel voľné vstupenky na Chodník korunami stromov v Bachledovej doline. O veľkom záujme obyvateľov Spišskej Belej...

Majstrovstvá Európy v Spartan race

29. júna sa v talianskych Dolomitoch (Alleghe-Civetta) konali majstrovstvá Európy v Spartan race v preteku BEAST. Naše zastúpenie tam mal aj beliansky PretekaRYS. I keď sa na Majstrovstvá Európy v Spartan Race podarilo kvalifikovať...

Do práce na bicykli 2019

Stáva sa už tradíciou, že v máji sa koná celonárodná kampaň, ktorej hlavným poslaním je prezentovať záujem širokej verejnosti používať bicykel ako štandardný dopravný prostriedok pri ceste do práce. Už po tretíkrát sa do...

Beliansky majáles 2019

Máj ako symbol lásky sa staval pred domy dievčat, ktoré boli súce na vydaj. Táto, kedysi milá tradícia sa už pomaly vytráca, no mesto Spišská Belá nezabudlo a v nedeľu 19. mája dalo postaviť...