Aktuality
Počet zobrazení 1K

17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu.

V utorok 17. novembra 2020 si aj v našom meste pripomíname Deň boja za slobodu a demokraciu, 31. výročie od nežnej revolúcie 17. novembra 1989.

Položením venca k pamätníku obetiam komunizmu a zapálením sviečky si primátor mesta Spišská Belá, Jozef Kuna, uctil pamiatku všetkých politických väzňov a politicky prenasledovaných. Tých, ktorí položili svoje životy v boji za slobodu i slobodné vierovyznanie.

Ani po rokoch nevyprchala spomienka na časy minulé. Časy útlaku, cenzúry a neslobody. Spomíname na všetkých, ktorí nevinne trpeli v komunistických žalároch. Tých, ktorí bránili svoje vierovyznanie. Ich obete nesmú ostať zabudnuté.

Nežná revolúcia v novembri v roku 1989 zosobňuje pád totalitného komunistického režimu. Ako svetlý príklad okolitým krajinám významným spôsobom zviditeľnila vo svete Československo ako vysoko kultivovanú spoločnosť s uvedomelými občanmi. Uskutočnil sa prevrat v demokratickú spoločnosť.

Pokiaľ by sme chceli hodnotiť klady i nedostatky, ktorých svedkami sme sa stali počas uplynulých 30. rokov, musíme na pomyselnú misku váh položiť najvýznamnejšiu hodnotu, ktorú nám priniesol november 1989 a tou je SLOBODA.

Sloboda ako slovo, pojem, hodnota nadobudla po novembri 1989 pre tých, ktorí boli svedkami týchto udalostí úplne nový a nepoznaný význam.

Ľudia žili v režime, ktorý im neumožňoval slobodne vyjadrovať svoje názory a vieru. Slobodne cestovať, slobodne vyjadrovať svoje myšlienky. Ten, kto sa o to pokúsil bol potrestaný.

Zápas za nastolenie slobody a demokracie nás stál mnoho úsilia. Priniesol mnoho bolesti, sklamaní aj strát na ľudských životoch. To nás zaväzuje a musíme byť osobitne citliví na každé porušovanie práv a slobôd občanov. Nemôžeme o slobode a demokracii len hovoriť, musíme v ich duchu aj konať. Naša kolektívna pamäť by nás nikdy nemala prestať varovať pred idealizáciou niektorých stránok života v období pred rokom 1989, ale ani po ňom.

V dnešnej neľahkej dobe bojujeme za zdravie. Buďme preto súdržní a uvedomelí. Buďme príkladom našim deťom. Chráňme nielen seba a svojich blízkych, ale i všetkých v našom okolí. Nezamieňajme si pojem nesloboda so zodpovedným prístupom k nášmu zdraviu. Nebuďme arogantní v situácii, ktorá vyžaduje pokoru a spolupatričnosť. V ťažkých podmienkach sa vždy ukáže sila spoločenstva, sila spoločenských a rodinných väzieb.

Najnovšie články