V realizácii stredoškolského „kampusu“ v Kežmarku sa bude pokračovať

V realizácii stredoškolského „kampusu“ v Kežmarku sa bude pokračovať. To je výsledok spoločného takmer dvojhodinového rokovania predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milana Majerského s poslancami Zastupiteľstva PSK za okres Kežmarok, ktoré sa uskutočnilo v piatok 8. februára v Prešove aj za účasti riaditeľa Úradu PSK Jozefa Cvoligu a ďalších zamestnancov úradu.  Za okres Kežmarok boli prítomní všetci piati poslanci: Pavol Slovík, Ján Ferenčák, Pavel Hudáček, Ján Hencel a Štefan Bieľak.

Všetci prítomní sa vzájomne informovali o dôvodoch, pre ktoré bolo a stále je nutné riešiť priestorové problémy 3 stredných škôl v Kežmarku, ktorých zriaďovateľom je PSK – gymnázium, hotelová akadémia a stredná umelecká škola. Zároveň sa diskutovalo aj o už skôr schválenom zámere výstavby stredoškolského „kampusu“, či študentského mestečka a o stave jeho realizácie.  Prítomní sa zhodli aj na tom, že je potrebné prepracovať pôvodnú projektovú štúdiu navrhovaného riešenia rekonštrukcie 3 budov bývalých kežmarských kasárni. Následne sa vypracuje projektová dokumentácia a podľa predpokladaných celkových nákladoch sa určí spôsob realizácie celého projektu. V súčasnosti je reálne na účte PSK k dispozícii 1 mil. EUR, z toho 500 tis. EUR bolo poskytnutých z Úradu vlády SR v rámci Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok na podnet primátorov tohto okresu s cieľom prioritne riešiť stredné školstvo v Kežmarku. Tieto financie však treba minúť ešte do konca tohto roka. Okrem nich poslanci PSK v roku 2017 schválili v rozpočte PSK ďalších 500 tis. EUR na tento projekt. Suma 1 mil. EUR bude rozhodne málo, ale koľko presne financií bude treba na tento projekt, bude známe až po dopracovaní projektovej dokumentácie a uskutočnení verejného obstarávania. Dôležité je však to, že v samotnom projekte sa bude pokračovať a školy a ich žiaci tak získajú dôstojné a moderné podmienky pre vyučovanie.

Môže Vás zaujímať...