hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 91

Začala rekonštrukcia strechy nad Face klubom a lekárňou

Minulý týždeň sa začala plánovaná rekonštrukcia strechy budovy, v ktorej sídli Face klub (Petzvalova 16) a ktorá je majetkom mesta Spišská Belá. Táto rekonštrukcia už bola nevyhnutná vzhľadom na havarijný technický stav strešnej krytiny a zároveň vzhľadom na potrebu znižovania energetickej náročnosti tejto budovy. Táto rekonštrukcia spočíva vo výmene plechovej strešnej krytiny, vo výmene niektorých časti krovu a v zateplení celej strechy (celého krovu) zvnútra. Stavebné práce realizuje firma Remeslá Belá s.r.o. Spišská Belá a financuje ich mesto zo svojho rozpočtu. Po tejto rekonštrukcii je možné do budúcna zobytniť podkrovné priestory pre potreby Face klubu. A na úpravu tohto podkrovia má už mesto spracovanú projektovú dokumentáciu, dokonca už podalo aj jeden menší projekt na získanie časti financií na tento zámer.

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu