Prváčikovia boli privítaní do cechu školákov

Dňa 20. októbra 2017 sa kinosála mesta Spišská Belá zaplnila prváčikmi a ich rodičmi z oboch základných škôl v meste. ZŠ M. R. Štefánika si na túto počesť pripravila milé privítanie prváčikov do cechu školákov. Túto slávnosť nazývame aj imatrikuláciou prvákov alebo „pasovanie“ za prvákov školy. Našich najmenších školákov najprv privítal primátor Spišskej Belej Štefan Bieľak a následne už celý program prevzali do svojich rúk nadaní žiaci ZŠ M. R. Štefánika, ktorí si pod vedením pani učiteľky Mgr. Beaty Gotzmannovej, pripravili zaujímavú hodinku plnú spevu, tanca, hudby a vynikajúcich divadelných výkonov, za čo im patrí obrovská vďaka. Našim prváčikom prajeme aj touto cestou úspešné roky strávené za školskými lavicami.

Viac fotografií z podujatia nájdete na webovej stránke  ZŠ M. R. Štefánika, klikni sem.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X