Rekonštrukcia chodníka na Medňanského ulici v Strážkach

Mesto Spišská Belá v týchto dňoch začalo stavebné práce na rekonštrukcii chodníka na Medňanského ulici v Strážkach. Ide o plánovanú rekonštrukciu chodníka v úseku od bývalej spoločenskej sály až po rímskokatolícky kostol. Pôvodný asfaltový chodník, ktorý je poškodený, bude nahradený novými cestnými obrubníkmi, prídlažbou na odvedenie dažďovej vody zo štátnej cesty a betónovou (zámkovou) dlažbou. Stavebné práce realizuje Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. a mesto ich financuje z vlastných príjmov rozpočtu mesta.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X