Podujatia v meste

Celoslovenská konferencia o cyklodoprave

Dňa 11. a 12. októbra 2016 sa v Martine uskutočnil 8. ročník celoslovenskej konferencie o cyklodoprave. Táto konferencia sa obsahovo dotkla aktuálnych…

Začala rekonštrukcia strechy mestskej zvonice

Počas druhého októbrového týždňa sa začala rekonštrukcia strechy renesančnej zvonice na námestí v našom meste. Mesto má spracované komplexné technické riešenie…