Podujatia v meste

ZUŠ-ku naďalej povedie súčasná riaditeľka

Dňa 9.9.2016 Mesto Spišská Belá vyhlásilo výberové konanie na miesto riaditeľa Základnej umeleckej školy v Spišskej Belej. Súčasnej riaditeľke Zuzane Pavličkovej…

Kalendár podujatí mesta v roku 2017

Dňa 21.11.2016 poslanci mestského zastupiteľstva schválili návrh kalendára kultúrnych, športových a spoločenských podujatí mesta Spišská Belá pre rok 2017. Jeho súčasťou sú…