Podujatia v meste

Fašiangové posedenie dôchodcov

26. februára 2017 sa konalo v Kaštieli Strážky už dvanáste fašiangové posedenie pre dôchodcov. Tak ako aj po iné roky,…

Ekumenické stretnutie zástupcov troch cirkví

V nedeľu 19. februára 2017 sa popoludní uskutočnila ekumenická pobožnosť v rímskokatolíckom kostole sv. Antona Pustovníka v Spišskej Belej. Už na tradičnej každoročnej ekumenickej…

Belianski poľovníci majú nového predsedu

V nedeľu 19. februára 2017 sa uskutočnila výročná členská schôdza Mestského poľovníckeho spolku POĽANA Spišská Belá. Predmetom rokovania schôdze bolo zhodnotenie…

70 rokov JAVORINY v Spišskej Belej

Dňa 24.2.2017 sa uskutočnila slávnostná členská schôdza výrobného družstva JAVORINA Spišská Belá. Dôvodom jej konania bol dátum 2.2.2017, kedy uplynulo…