Podujatia v meste

Voľné pracovné miesto

Mesto Spišská Belá príjme do pracovného pomeru na polovičný pracovný úväzok na uvoľnené pracovné miesto: obsluha kamerovému systému na Mestskej…

Futbalová 12-hodinovka

V sobotu 26. novembra 2016 sa v telocvični na Moskovskej ulici uskutočnila tradičná futbalová 12-hodinovka, ktorú zorganizovalo Mesto Spišská Belá.…

Pripomenuli sme si osobnosť Jozefa Vojtasa

Dňa 24. novembra 2016 sme si pripomenuli 110. výročie narodenia kňaza – kanonika a spišského historika Jozefa Vojtasa (1906-1977), pôsobiaceho…