Verejné osvetlenie sa bude ďalej modernizovať

Mesto plánuje modernizáciu ďalšej časti verejného osvetlenia. Z dôvodu rekonštrukcie elektrickej siete VSD a.s. (zo vzdušného vedenia sa prechádza na nové podzemné vedenie) budú odstránené elektrické stĺpy a preto je potrebné vybudovať nové podzemné vedenie s novými stĺpmi verejného osvetlenia, pričom existujúce LED svietidlá sa premontujú. Tieto montážne práce bude realizovať Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. a budú prebiehať postupne počas tohto roka spolu so spomínanou výmenou elektrickej siete VSD. A o ktoré ulice pôjde ? ul. 1. mája od č. 29 po ul. Novú, Krátka ulica, Nová ulica, Družstevná ulica od č. 87 až po 95 (od Geomery po Drepal), Hviezdoslavova ulica 59-63, Novomeského ulica. Táto modernizácia bude financovaná z rozpočtu mesta. Celkové náklady zatiaľ nie sú presne určené.

V prílohe sú zobrazené trasy modernizovaného verejného osvetlenia.

Názov prílohy Odkaz
E01-SITUÁCIA DRUZSTEVNA Stiahnuť
E01-SITUÁCIA 1MAJA Stiahnuť
E02-SITUÁCIA KRÁTKA,NOVA CAST (1) Stiahnuť
E03-SITUÁCIA NOVA CAST (2) Stiahnuť
E01-SITUÁCIA VO NOVOMESKEHO Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X