210. výročie narodenia svojho “názvodarcu” si pripomína aj ZŠ J. M. Petzvala

Pred 210 rokmi sa v Spišskej Belej narodil svetoznámy vynálezca, fyzik a matematik Jozef Maximilián Petzval (6. januára 1807). Pri tejto príležitosti vám počas celého roka 2017 prinášame aj prostredníctvom fotografií uverejňovaných v Spišskobelianskom spravodaji a webovej stránke mesta pohľad na jeho pútavý život a dielo. 

Od 1. januára 2008 nesie Základná škola na Moskovskej ulici v Spišskej Belej hrdo čestný názov ZŠ Jozefa Maximiliána Petzvala, ktorého prepožičanie bolo schválené Ministerstvom školstva SR na základe výborných výchovno-vzdelávacích výsledkov a zároveň pri príležitosti 200.výročia narodenia chýrneho spišskobelianskeho rodáka a univerzitného profesora J. M. Petzvala.

V priebehu školského roka 2016/2017 si škola pripravila pri tejto príležitosti súbor aktivít spojených s menom J. M. Petzvala. Séria zaujímavých podujatí sa odštartovala koncom marca 5. ročníkom dramatizovaného čítania z biografickej knihy Margity Valehrachovej Kúzelník spod Kahlenbergu, ktorá je venovaná mladým ľuďom zaujímajúcim sa o históriu vedy a techniky. Dramatizované čítanie bolo spojené aj s besedou o živote nášho slávneho rodáka s Luciou Bieľakovou z Múzea J. M. Petzvala, ktoré navštívia žiaci jednotlivých tried v rámci svojej výučby v apríli. V súčasnosti sa už pripravuje beseda s Milanom Chomom, autorom publikácie o J. M. Petzvalovi. Na žiakov 1. stupňa už čaká výtvarná súťaž spojená s jeho menom a žiaci 2. stupňa všetkých základných škôl v meste sa zase môžu zapojiť do fotografickej súťaže s tematikou mesta (info o súťaži pod článkom). Zaujímavou časťou aktivít bude aj vedomostný kvíz o živote a diele Petzvala, v ktorom si zasúťažia žiaci 2. stupňa. Škola si dala na oslavách 210. výročia narodenia J. M. Petzvala skutočne záležať a skupinku zaujímavých aktivít budú dopĺňať aj projektové práce žiakov o Petzvalovi v nemeckom a anglickom jazyku. Aj vďaka týmto aktivitám, ktoré pripomínajú osobnosť Petzvala, si naša belianska mládež osvojí význam a prínos jeho diela nielen v kontexte miestnom ale predovšetkým celosvetovom, pretože presne takýto rozmer má tvorba spiškobelianskeho rodáka Jozefa Maximiliána Petzvala.

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X