Belianskeho slávika si rozdelili žiaci zo Slovenskej Vsi a Lendaku

Aj tento rok sa v Spišskej Belej konala žiacka spevácka súťaž ľudových piesni Beliansky slávik, ktorá má v našom meste niekoľkoročnú tradíciu. Súťaž dáva priestor slovenskému folklóru a ľudovým tradíciám Slovenska i nášho regiónu, ktorý si samozrejme patrične zaslúži. Dopoludnia, 6. apríla, sa v mestskej kinosále stretlo 22 dievčat a 4 chlapci, ktorí zahodili svoju trému a predviedli nám čarovné vystúpenia, z ktorých sálala radosť zo spevu. O pekné spestrenie súťaže sa postarali aj účinkujúci, ktorí vystupovali v tradičných slovenských ľudových krojoch. Do vystúpení sa zapájali aj niektorí pedagógovia a spolužiaci, ktorí sprevádzali účinkujúcich hudobným nástrojom. Túto spevácku súťaž môžeme pokojne nazvať aj prehliadkou jedinečných talentov, krásnych krojov a úžasnej symbiózy medzi učiteľmi a žiakmi. Súťažilo sa v troch kategóriách: 3. – 4. ročník, 5. – 6. ročník a 7. – 9. ročník. Do súťaže sa zapojili základné školy zo Spišskej Belej, Toporca, Slovenskej Vsi, Holumnice a Lendaku. Súťaž napokon ovládli žiaci zo Slovenskej Vsi a Lendaku, kam putovali takmer všetky ocenenia. Najmä na víťazoch bolo viditeľné i počuteľné, že súťaž pre nich nebola len “povinná jazda”, ale to, čo na javisku prezentovali a interpretovali, je pevnou súčasťou ich každodenného života. Mladí speváci, ktorí sa v súťaži umiestnili, si prevzali diplom a vecné ceny. Ani ostatní však domov neodišli naprázdno a odniesli si diplom za účasť a sladkú odmenu.

Porota pozostávajúca z pedagógov Základnej umeleckej školy v Spišskej Belej – Michal Paľko, Klára Petijová a Peter Strela sa na záver súťaže zhodla, že vybrať výhercu bolo nesmierne ťažké, pretože všetci účinkujúci spievali výborne. Napokon rozhodla porota nasledovne:

Prvá kategória

1. miesto: Lívia Gildeinová (ZŠ Slovenská Ves)

2. miesto: Miriama Galliková (ZŠ Lendak)

3. miesto: Kristián Pompa (ZŠ Toporec)

Druhá kategória

1. miesto: Gabriel Gildein (ZŠ Slovenská Ves)

2. miesto: Marianna Koščáková (ZŠ Lendak)

3. miesto: Stanislava Neupauerová (ZŠ Lendak)

Tretia kategória

1. miesto: Gabriel Háber (ZŠ Lendak)

2. miesto: Vanesa Dunková (ZŠ Slovenská Ves)

3. miesto: Lucia Batoryová (ZŠ Lendak)

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X