Projekt Historicko-kultúrno-prírodná Cesta okolo Tatier – 2.etapa

????????????????????????????????????

Informácia  o projekte

Projekt Historicko-kultúrno-prírodná Cesta okolo Tatier –  kompletný strategický cezhraničný projekt Euroregiónu „Tatry“ zahŕňa realizáciu viac ako 250 km cyklistických, bežeckých, turistických a náučných trás s cieľom vytvoriť neprerušenú, bezpečnú a priaznivú regionálnu sieť cyklotrás. Navrhovaná trasa predpokladá spájanie regiónov, zlepšenie dostupnosti, sprístupnenie unikátnych miest a lokálnych hodnôt krajinného, kultúrneho, historického a prírodného charakteru na oboch stranách hranice, podporu rozvoja voľnočasových aktivít šetrných voči životnému prostrediu, zdravý životný štýl a aktívny oddych.

Cezhraničný značkový turistický produkt, ktorý vznikne vo výsledku postupnej realizácie strategického projektu Euroregiónu „Tatry“ prispeje k výhodnej cezhraničnej poľsko-slovenskej spolupráci; ekonomicky oživí mestá a obce nachádzajúce sa pri ceste a takisto miestne komunity a inštitúcie; prispeje k zníženiu turistickej záťaže v Tatrách; priblíži turistom historické a kultúrne dedičstvo regiónu; odhalí doteraz neznáme a pozabudnuté hodnoty prírody a krajiny na slovensko-poľskom pohraničí; umožní a bude popularizovať aktívne trávenie voľného času (pešo, na bicykli, na bežkách), atď.

Krátka história

Cesta okolo Tatier sa začala písať na X. Kongrese Zväzku Euroregión „Tatry“ dňa 05. 03. 2004 v Nowom Targu, kde sa prijalo Uznesenie iniciujúce projekt Historicko – kultúrno – prírodnej Cesty okolo Tatier.

 

Názov prílohy Odkaz
opis_projektov_cot Stiahnuť
historicko-kulturno-prirodna-cesta-okolo-tatier-i-etapa Stiahnuť
szlak-woko-tatr-prezetntacja Stiahnuť
Poland-Slovakia_SK Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X