Zasadnutia MsZ
Počet zobrazení 919

zo zasadnutia MsZ 22.4.2021

Program
pozvanie na zasad. MsZ 22 4.2021 a Stiahnúť
Uznesenia
Uznesenia z MsZ 22 4 2021 new Stiahnúť
Zápisnica
Záp. z rokovania poslancov MsZ 22.4. Stiahnúť
Účasť poslancov
Účasť poslancov Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej na rokovaniach Stiahnúť
Materiály
Komentár k lesom 2020 MsZ Stiahnúť
Kópia - Plán 2021 +plnenie 2020 Stiahnúť
rozpočtové opatrenie 2-2021 Stiahnúť
1 Stanovisko HK Stiahnúť
RTIC Správa o činnosti za r. 2020 Stiahnúť
Knižnica správa za r. 2020 Stiahnúť
Správa MsZ Stiahnúť
správa o činnosti 2020 - sportoviska Stiahnúť
Správa o činnosti ZOS za rok 2020 Prezentácia programu Microsoft PowerPoint Stiahnúť
SPRÁVA z činnosti_Koncepcia_compressed Stiahnúť
Správa za r.2020 KD Stiahnúť
Komisia 15.04.2021 Stiahnúť
Adrián Smik Stiahnúť
MVT 2 Stiahnúť
Opravený RP komisií Stiahnúť
RTIC Správa o činnosti za r. 2020 Stiahnúť
Strelecký klub Strážky-nájom pozemku Stiahnúť
štatistika 2020(Automaticky obnovené) Stiahnúť
Tomáš Hudák Stiahnúť
Výročná správa 2020_compressed Stiahnúť
Výzva - cena mesta_a Stiahnúť
Návrh na ocenovanie Stiahnúť
ocenenia mesto Stiahnúť
Príloha č.1 Stiahnúť
Správa o činnosti MsP 2020 Stiahnúť
1Návrh postupu výstavby IBV Strážky nad Kaštieľom II. etapa__ Stiahnúť
Plán investičných akcií na roky 2021-2022 - návrh Stiahnúť


Tags: Zasadnutia MsZ

Najčítanejšie články

Najnovšie články