Zasadnutia MsZ
Počet zobrazení 938

zo zasadnutia MsZ 14.7.2022

Program
pozvanie na rokovanie MsZ 14 7 2022 Stiahnúť
Uznesenia
Uznesenia 14.7.2022 Stiahnúť
Zápisnica
1záznam z rokovania MsZ Stiahnúť
Účasť poslancov
Účasť poslancov Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej na rokovaniach v Stiahnúť
Materiály
materiál fin. komisia Stiahnúť
určenie rozsah výkonu primátora Stiahnúť
volebné obvody Stiahnúť
materiál pre poslancov Stiahnúť
EBA polícia Stiahnúť
petícia EBA Stiahnúť
Žiadosť-mimoriadna-dotácia Stiahnúť
Plán kontrol Stiahnúť
OVS Zimná 8 Stiahnúť
VZN 2_2022 Stiahnúť
Správa MsZ - MŠ Stiahnúť
Správa MsZ - dlhová služba Stiahnúť
zmena rozpočtu 4 2022 Stiahnúť
Pre zastuptiteľstvo - výsledky zo zápisu k 24.6.2022 Stiahnúť


Tags: Zasadnutia MsZ

Najčítanejšie články

Najnovšie články