Zasadnutia MsZ
Počet zobrazení 608

Zo zasadnutia 31.10.2019

Program
pozvanie MsZ 31.10.2019 Stiahnúť
Uznesenia
Uznesenia 31. oktober 2019 MsZ Stiahnúť
Zápisnica
zápisnica 31 október 2019 - a Stiahnúť
Účasť poslancov
Účasť poslancov Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej na rokovaniach v Stiahnúť
Materiály
Stiahnúť
Stiahnúť
Príloha pre MsZ o RF 2019 Stiahnúť
roz. opatrenie 7 Stiahnúť
VOS Lendak Stiahnúť
VOS Spišská Belá Stiahnúť
Nikerle Stiahnúť
Sumár o školstve pre zastupiteľstvo Stiahnúť
Pištová Stiahnúť
SKM_754e19102311390 Stiahnúť
SKM_754e19101608010 Stiahnúť
Vecné bremeno Mierová Stiahnúť
Škvarek foto Stiahnúť
Stiahnúť
Hangurb. foto Stiahnúť
Štolc 2 Stiahnúť
Štolc Stiahnúť
Ing. Ganzarčík 2 Stiahnúť
Stiahnúť
Vecné bremeno Mierová Stiahnúť
Pištová Stiahnúť


Tags: Zasadnutia MsZ

Najčítanejšie články

Najnovšie články