Výzvy na predloženie cenových ponúk
Počet zobrazení 297

Výzva na predloženie ponuky „Miestna komunikácia Mierová Spišská Belá- rekonštrukcia verejného osvetlenia“

Financovanie : Rozpočet verejného obstarávateľa

Názov prílohy Odkaz
Výzva na predloženie ponuky Stiahnuť
Príloha č. 1 výkaz výmer Stiahnuť
Príloha č. 2 návrh na plnenie kritérií Stiahnuť
Príloha č. 3 ČV Stiahnuť
Príloha č. 4 - PD Stiahnuť
Najnovšie články