Výzvy na predloženie cenových ponúk
Počet zobrazení 329

Výzva na predloženie cenovej ponuky – zákazka s nízkou hodnotou

Názov:

Dobudovanie infraštruktúry k občianskej vybavenosti v Spišskej Belej – Strážky: – objekt „SO.01 Záchytné parkovisko“, – objekt „SO.02 Prístupová komunikácia“

Výzva bola v zmysle zákona zverejnená aj na portáli JOSEPHINE.

Názov prílohy Odkaz
VYZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK Stiahnuť
PRILOHA c. 1 Stiahnuť
PRILOHA c. 2 Stiahnuť
PRILOHA c. 3 Stiahnuť
PRILOHA c. 4 Stiahnuť
PRLIOHA c. 5 Stiahnuť
Najnovšie články