Podujatia v meste

SLOVENSKO NA CESTE K SMART CITIES

Združenie miest a obcí Slovenska v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a odborným partnerom Študio-21 plus, s. r. o., pripravili…