Súťaž na propagačný slogan Cesty okolo Tatier

Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY, ktoré plní úlohu vedúceho partnera v projekte s názvom „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa“ za spolupráce s 9 partnermi z Poľska a zo Slovenska – Mesto Nowy Targ, Gmina Nowy Targ, Gmina Łapsze Niżne, Gmina Szaflary, Mesto Kežmarok, Mesto Liptovský Mikuláš, Mesto Spišská Belá, Mesto Stará Ľubovňa, Mesto Trstená – pozývajú k účasti na súťaži na propagačný slogan „Cesty okolo Tatier“ a následne na návrh stratégie informovania a komunikácie.

Súťaž je realizovaná v rámci projektu s názvom „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa“ spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

Viac info: 
http://www.euwt-tatry.eu/sk/suaz-na-reklamny-slogan-cesty-ok.html

 

Názov prílohy Odkaz
Priloha-1-sutaz-strategia-prihlaska-2 Stiahnuť
Priloha-2-sutaz-strategia-rozsah-2 Stiahnuť
Priloha-3-sutaz-strategia-zmluva-2 Stiahnuť
Sutaz-strategia-pravidla-2 Stiahnuť
Konkurs-slogan-sk-3 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X