Plánujeme rozšírenie priestorov Face klubu v podkroví

Mesto Spišská Belá v spolupráci s Face klubom plánujú rozšírenie podkrovných priestorov v budove, kde sídli klub. Ten potrebuje pre svoju činnosť ďalšie priestory, najmä väčšiu prednáškovú miestnosť, kanceláriu pre dobrovoľníkov a kanceláriu pre poradenskú činnosť (sociálne poradenstvo) a rovnako aj skladové priestory. Zhodli sa na tom zástupcovia mesta a Face klubu na spoločnom stretnutí a po následnej spoločnej obhliadke týchto priestorov. Táto myšlienka pritom nie je nová, je tu už dlhší čas, avšak hľadalo sa aj jej správne načasovanie, čo je dnes spojené s nevyhnutnou rekonštrukciou starej strechy (ktorá zateká už na viacerých miestach) a čakalo sa aj na možnosti získať nejaké finančné prostriedky cez projekty mesta.

Podľa primátora mesta Štefana Bieľaka „v tomto roku sme v rozpočte mesta vyčlenili takmer 27 tis. EUR na novú strechu meštianskeho domu, kde sídli Face klub. Táto úprava strechy sa zrealizuje tak, aby sa mohli následne v ďalšej etape upraviť podkrovné priestory. Oprava strechy by sa mala zrealizovať počas letných mesiacov“.

Otázka je, kde však získať ďalšie financie na stavebnú úpravu podkrovia. Mesto sa aj v tomto roku zapojilo do výzvy Ministerstva vnútra na poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na podporu prevencie kriminality a pred niekoľkými dňami podalo projekt. Na návrh primátora mesta sa v rámci tejto výzvy nepodal projekt na ďalšie rozšírenie mestského kamerového systému, hoci s takýmto projektom bolo mesto každoročne úspešné za ostatné 4 roky. Mesto spolu s Face klubom pripravilo projekt zameraný na prevenciu kriminality, ktorý okrem stavebnej úpravy uvedeného podkrovia zahŕňa aj rôzne ďalšie aktivity mladých adresované mladým zamerané na prevenciu kriminality mladých (napr. prednášky, prezentácie a pod.).

Celkové náklady tohto projektu sú plánované na sumu 25 tis. EUR, z toho sa žiada dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 20 tis. EUR a mesto prispeje zo svojho rozpočtu sumou 5 tis. EUR. V rámci tohto projektu sa plánuje na stavebnú úpravu podkrovných priestorov suma 21 tis. EUR a na nákup materiálno-technického vybavenia klubu suma 4 tis. EUR. Pokiaľ ide o úpravu podkrovia, uvedené financie nebudú postačovať na všetky stavebné práce v podkroví, preto sa úprava podkrovia rozdelí tiež na určité etapy v závislosti od množstva financií a určite budú potrebné ešte ďalšie financie, ktoré sa na tento účel budú hľadať.

Aj tento projekt je príkladom, že mladí z Face klubu sami iniciatívne hľadajú možnosti ako získať finančné zdroje na svoje fungovanie. A len na pripomenutie, Face klub funguje ako nízkoprahové centrum najmä pre mladých. Na jej čele je v súčasnosti Miriam Bachledová, ktorá spolu s dobrovoľníkmi v posledných týždňoch opätovne zaktivizovala činnosť tohto klubu a spoločne pripravujú ďalšie zaujímavé aktivity pre mladých v našom meste. Tak držme palce tomuto projektu, ako aj našim dobrovoľníkovom v ich ďalších aktivitách.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X