Svätofloriánska slávnosť s bohatým programom

V nedeľu 7. mája 2017 pripravili členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Spišskej Belej pri príležitosti sviatku sv. Floriána, patróna hasičov, už po 8 – krát celodenný zaujímavý program, ktorý bol určený aj pre verejnosť. Pozvanie na svätofloriánsku slávnosť prijali aj dobrovoľní hasiči z poľskej Szczawnice, ktorá je partnerským mestom Spišskej Belej.

V úvode oficiálnej časti programu si naši hasiči najprv uctili pamiatku zosnulých hasičov na miestom cintoríne. Slávnosť pokračovala aj za prítomnosti primátora Spišskej Belej Štefana Bieľaka svätofloriánskou svätou omšou v rímskokatolíckom kostole sv. Antona Pustovníka s hasičským sprievodom, ktorú celebroval Ján Dubecký (kňaz vo Vysokých Tatrách poverený pastoráciou členov Horskej záchrannej služby). Kroky slávnostného sprievodu pokračovali do evanjelického kostola, kde si členovia DHZ pri pamätnej tabuli uctili pamiatku Samuela Webera, zakladateľa a prvého predsedu dobrovoľného hasičského zboru v našom meste, aj za prítomnosti evanjelickej farárky Evy Germanovej.

V evanjelickom kostole boli zároveň odovzdané a udelené predsedom DHZ Marošom Vaverčákom vyznamenania a povýšenia do hodností nasledujúcim členom DHZ:

Do vyšších hodností boli povýšení:

Primátor Štefan Bieľak odovzdáva pamätnú medailu za príkladnú prácu predsedovi DHZ Marošovi Vaverčákovi

Dušan Neupauer – do hodnosti vrchný hasič

Michaela Čekovská – do hodnosti starší hasič
Michaela Šelepová – do hodnosti starší hasič
Daniela Birošíková – do hodnosti starší hasič
Zuzana Modlová – do hodnosti starší hasič
Mário Britaňák – do hodnosti starší hasič

Štefan Čupka – do hodnosti rotník
Lukáš Hlavenka – do hodnosti rotník.

Výbor DHZ Spišská Belá udelil ocenenie za dlhodobú činnosť Ondrejovi Bizubovi.

Dobrovoľná požiarna ochrana SR ocenila pamätnou medailou Za príkladnú prácu predsedu DHZ Maroša Vaverčáka.

Po skončení služieb Božích v evanjelickom kostole slávnosť pokračovala „Dňom otvorených dverí” na hasičskej zbrojnici pre širokú verejnosť, kde bolo možné si prehliadnuť celú hasičskú zbrojnicu a hasičskú techniku. Zaujímavou časťou programu pre verejnosť bola ukážka hasičského zásahu pri hasení požiaru auta. Prvý krát spolupracovali na slávnosti s našim DHZ aj členovia Belanského asistentského spolku, ktorým patrí za ich pomoc veľká vďaka.

Paľko Britaňák s predsedom DHZ Marošom Vaverčákom a víťazným hasičským autíčkom

 

Rovnako sa v tento deň konala na hasičskej zbrojnici súťaž o najkrajšie hasičské autíčko, ktorú vyhral Paľko Britaňák zo Spišskej Belej.

Záver slávností patril premiérovo organizovanej detskej súťaži Železný hasič, ktorá sa stretla s pekným úspechom a prihlásilo sa do nej 13 detských odvážlivcov. Tí súťažili v dvoch kategóriach – 1. kategória 7 – 9 rokov a 2. kategória 10 – 13 rokov. Súťažnú trasu napokon zvládli všetci súťažiaci a z nich vzišli títo víťazi:

1. kategória:

1. miesto – Timotej Lorenčík
2. miesto – Lucas Bušovský
3. miesto – Michal Vadovský

2. kategória:

1. miesto – Sára Šperková
2. miesto – Matúš Želonka
3. miesto – Gabriel Talár

Poďakovanie patrí všetkým členom belianskeho DHZ, ktorí sa podieľali na priebehu tejto slávnosti, ako aj Mestu Spišská Belá, p. farárovi Petrovi Petrekovi, farárke Eve Germanovej, Belanskému asistentskému spolku a príslušníkom OR HaZZ pod vedením veliteľa Petra Brutovského.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X