hocico...
AktualityZaujímavosti z histórie
Počet zobrazení 318

Spišská Belá – mesto s tradíciou dobrovoľníctva už po stáročia

Obyvateľom Spišskej Belej na ich meste záleží… Beľania sa angažujú ako dobrovoľníci rôznorodo, či už manuálnou prácou, kultúrnou a osvetovou činnosťou, prácou s mládežou…

Pomáhajú už v útlom veku… Dve šikovné princezničky Ninka a Elinka zo Spišskej Belej sa rozhodli namiesto hrania na detskom ihrisku, radšej vyzbierať odpadky na ulici.

Dokazujú to jednak dobrovoľne organizované akcie jednotlivcov zamerané na zber odpadkov prírode, či výsadbu stromčekov v Belianskych Tatrách, no zároveň aj činnosťou v rôznych spolkoch a združeniach. Niektorí patria ku skalným podporovateľom dobrovoľníctva, iní sú nováčikovia, no aj napriek tomu si za krátky čas dokázali vybudovať krásne renomé. V minulosti patril k takýmto spolkom napr. Spišskobeliansky svojpomocný spolok, ktorý vyvíjal významnú prácu najmä zo sociálneho hľadiska. K najstarším dodnes fungujúcim spolkom patrí Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý od svojho vzniku urobil kus užitočnej práce nielen pri ochrane mesta, ale organizoval aj mnoho kultúrnych podujatí a založil aj svoju vlastnú dychovku. Slovo dobrovoľne dôverne poznajú aj ostatné spolky a združenia v meste – rybári, poľovníci, dychovkári, športovci, divadelníci, členovia katolíckej jednoty či klubu dôchodcov a mnohí ďalší. Medzi najnovšiu vlnu dobrovoľníkov patrí aj belianska mládež, ktorá sa realizuje vo Face clube a deň čo deň s radosťou obetujú jej členovia svoj voľný čas práve v prospech dobrovoľníctva a dobrého mena mesta.

Pomohli prírode… Tieto skupinky dobrovoľníkov vyčistili okolitú prírodu od odpadkov a vysadili stromy v lokalitách, ktoré boli poznačené víchricou. Ich odmenou bol dobrý pocit, či výborný guláš, ktorý bol navarený opäť len dobrovoľníkmi…
Víkend, sviatok, piatok? Nie je dôležité… svoj voľný čas sa rozhodli tráviť Faceklubáci zmysluplne. Ochotne pomôžu i na mestských podujatiach a svojou aktívnou činnosťou nás reprezentujú aj za hranicami Slovenska.
Ochotnícke divadlo (foto č. 2 z roku 1965) malo beznádejne vypredanú sálu v minulosti a inak tomu nie je ani v súčasnosti vďaka ochotníkom z Theatrobalans. Nekonečné hodiny nácviku, či hľadania a vyrábania rekvizít a kulís… Túto veľkú drinu opisujú divadelníci s láskou takto: „Nášmu ochotníckemu divadlu sa venujeme dobrovoľne, no nie bez odmeny. Tou sú pre nás reakcie publika počas predstavenia a záverečný potlesk.“
Dobrovoľný hasičský zbor združoval i združuje veľký počet angažovaných ľudí. Okrem svojej hlavnej náplne, ktorou je dobrovoľná ochrana mesta pred požiarom, boli členovia už v minulosti nadmieru činní a založili aj prvú beliansku dychovku (foto z r. 1903). Aj dnes sú niektorí členovia dychovky Belančanka zároveň členmi DHZ. Poctivo sa stretávajú každý piatok, aby svoju radosť z hudby mohli prezentovať aj iným na rôznych kultúrnych podujatiach.
Iniciatívu a ochotu viac krát ročne verejne preukazujú členovia Klubu dôchodcov, veď určite ste si aj vy už pochutnali na ich vianočnej kapustnici, či lahodných zemiakových jedlách počas Zemiakarského jarmoku. O tom, že práca s mládežou a deťmi je krásna no náročná zároveň, sa už neraz počas svojho niekoľko desiatok rokov aktívneho fungovania presvedčili členovia Katolíckej jednoty Slovenska. Na poli duchovnom obrovským dielom nenahraditeľnej práce prispeli i členovia Slovenského orla.

Obrovský kus užitočnej práce vďaka „Akcii Z“

Dlhá polemika o dobrovoľnom aspekte by sa síce pri tzv. „Akciách Zet“ viesť dala, avšak výsledný efekt týchto podujatí stojí v Spišskej Belej za to (Jednalo sa o neplatenú pracovnú činnosť obyvateľov v dobách komunistického režimu v Československu v oblastiach, kde štátna či obecná správa isté úlohy nezvládala – či už z finančných dôvodov alebo v dôsledku zlého plánovania).

Foto č. 1: Úprava chodníkov, Foto č. 2: Úprava námestia
Foto č. 1: Regulácia potoka, Foto č. 2: Úprava parku pri pomníku padlých
Foto č. 1: Výpomoc poľnohospodárom, Foto č. 2: Brigáda pri výstavbe chodníkov
Foto č. 1: Výstavba výbojkového osvetlenia, Foto č. 2: Práce na prístavbe požiarnej zbrojnice

Čo z toho dobrovoľníci majú?

…nie, finančný zisk to jednoznačne nie je. Nech by sme akokoľvek spočítali získané financie jednotlivých spolkov a organizácií v meste, či už príjmy zo štartovného na súťažiach, z dotácií od mesta, vstupného na predstavenie a pod., stále by sme sa dopracovali k určitej finančnej strate. Takto získané financie rozhodne pomôžu, ale stále to nepokryje celú činnosť a výdavky s tým spojené. Financie, ktoré sú potrebné na bezproblémové fungovanie danej dobrovoľníckej skupiny vo väčšine prípadov chýbajú a členovia si musia poradiť ako najlepšie vedia. A o tom, že tieto spolky združujú tých najochotnejších a najnezištnejších ľudí svedčí fakt, že mnohé majú v Spišskej Belej aj viac ako stáročnú tradíciu a sú stále činné.

Ak by sme chceli týchto dobrovoľníkov vypísať do článku menovite, hádam by sme nad týmto vpisovaním strávili aj dni… a práve to je smerodajné, aby sme boli všetkým týmto ľuďom vďační, vážili si ich prácu, boli na ňu hrdí a oceňovali ju s patričným rešpektom!

Práve za to patrí vám všetkým, ktorí takto svojou mravenčou prácou zveľaďujete našu malebnú Spišskú Belú obrovské ĎAKUJEM! Myslíte si, že obyčajné slovo ďakujem je za túto prácu malá odmena? Možno… Avšak títo ľudia s veľkým srdcom to pre zisk nerobia a robiť nikdy nebudú…

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu